Hem

Nyhet! Boka vår webbutbildning via https://mindingmethod.addwisdom.se


KBT- kognitiv beteendeterapi

Par - och familjeterapi


Företagsutbildning:

Minding - trygg och tydlig i fyra steg.

1-5 heldagar

Föreläsning 1-2 tim

Coachning enskilt


 info@agreement.se


Varmt välkommen!Varmt välkommen!

Vi har lång erfarenhet och bra verktyg för

att nå förståelse och tillit.


KBT - Kognitiv beteendeterapi

Behandling av bla:

 • Depression
 • Fobier
 • Ångest
 • Posttraumatisk stress
 • Ätstörning
 • Kris
 • Beroende/missbruk


PAR- OCH FAMILJETERAPI

Medvetet bygga starka relationer.


 • Kartlägg vad som påverkar relationen
  • Identifiera era styrkor, brister för en bra relation

  • Kommunikationsträning

  • Konfliktlösning

  • Vad väcker lust och kärlek
  • Hemträning


  Läs Mer


  info@agreement.se


  VID AKUT BEHOV AV TID
  +46 708 303736


  UTBILDNING


  MINDING  Tydlig, stark och trygg 

  en väl använd metod för gott bemötande och

  psykisk styrka hos ledare och team som ger

  konkreta verktyg för att träna inre styrka och tydlighet

  och teknik för att hantera psykiskt krävande situationer/personer.


  "Alla människor borde gå Mindingutbildningen."

  Deltagare 2023


  METODEN

  Marianne Scheja, grundare av metoden som 

  bygger på KBT - kognitiv beteendevetenskap, MI-motiverande samtal, systemteori och retorik.


  UTBILDNINGEN

  ger fakta, skattning, din livsanalys och övningar som gör att du kan se dig själv utifrån olika perspektiv. Du får verktyg för att träna mental styrka, förebygga och lösa konflikt empatiskt.

   

   UPPLÄGG

        Språket alla förstår i fyra steg:

       1 LANDA     Stresshantering, självkunskap

        2 LYSSNA    Kommunikation,retorik

        3 LYFTA       Konflikthantering, förhandlingsteknik

        4 LÄMNA     Presentationsteknik, nå mål


  Kursen kan hållas i vackra Tändstickspalatset

  eller i era lokaler!


  info@agreement.se


  Läs Mer  

  ___________________________


  info och bokning

  + 46 708 303736

  info@agreement.se

  KRISHANTERING

  vid sorg, chock, konflikt, missbruk, beroende

  erbjuder vi snabb kartläggning och behandling. 

  Vi ger ett mätbart resultat och förebyggande

  strategier för långsiktigt välmående.


      TIPS FÖR DIG SOM ÄR HEMMA MYCKET

  • Håll dina rutiner och din dygnsrytm.
  • Motionera regelbundet. Promenad t.ex.
  • Hitta stimulans, variera dina aktiviteter.

  ___________________________

   

  info@agreement.se  Läs Mer


  PRIVATKURS MINDING

  Vi arrangerar kurser för privatpersoner

  Max 8 personer/grupp

   3 timmar x 8 kvällar

  Varmt välkommen att boka en grupp!
  MINDING METODEN 

  av Marianne Scheja


  LÄR DIG 4L - SPRÅKET ALLA FÖRSTÅR

  I fyra enkla steg ser du till att bli förstådd.

  Med struktur gör du andra begripliga.


  MINDING

  är en metod för effektivitet och tydlighet

  som bygger på retorik, psykotenik,

  systemteori, KBT- Kognitiv beteendeterapi

  och MI - Motiverande samtal.


  "Jag kan få snabbare resultat eftersom jag

  vet hur jag ska agera för att snabbt kunna

  få mina medarbetare att ta till sig vad jag

  vill förmedla."

  Deltagare 2019

  4L

  • Landa - självinsikt och behärskning
  • Lyssna - göra sin och andras vilja tydlig
  • Lyfta - bekräfta sig själv och andra
  • Lämna - empatisk budskap/feedback Förhandling - Överenskommelse


  Bättre motivation, fokus och struktur i

  arbeteoch privatliv, minskar stress och

  ökar kreativitet och ledert till önskvärda prestationer.


   Empatisk tydlighet leder till trygghet och

  motivation.


  4L - samtal kan direkt appliceras

  både privat och i arbetet.


  info@agreement.se  Läs Mer